Kinezyterapia w Warszawie

Kinezyterapia, czyli rehabilitacja ruchowa, to jeden z rodzajów fizjoterapii, stanowiący istotną część procesu usprawniania. Celem rehabilitacji ruchowej jest między innymi zwiększenie wytrzymałości mięśni, poprawa ruchomości stawów i ogólnej wydolności organizmu, a także korekcja nieprawidłowych nawyków ruchowych. Zabiegi kinezyterapii stosuje się w rehabilitacji narządu ruchu oraz w przypadku chorób neurologicznych.

Na czym polega kinezyterapia?

Kinezyterapia to leczenie ruchem, czyli całokształt działań fizjoterapeutycznych, wykorzystujących różne metody usprawniania ruchowego. Kinezyterapię stosuje się między innymi przy zespołach bólowych kręgosłupa oraz kontuzjach doznawanych w trakcie uprawiania sportów. Lecznicze ćwiczenia znajdują zastosowanie również u pacjentów:

 • po udarach mózgu,
 • po zawale serca,
 • z chorobami układu oddechowego,
 • ze schorzeniami o podłożu reumatycznym,
 • po zabiegach operacyjnych,
 • ze schorzeniami ginekologicznymi.

Poza tym, kinezyterapia stosowana jest też w przypadku dysfunkcji ruchowych u niemowląt i dzieci.

Kinezyterapia obejmuje:

 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia czynne wolne i z oporem,
 • ćwiczenia stabilizacyjne,
 • ćwiczenia relaksacyjne,
 • ćwiczenia rozciągające,
 • ćwiczenia prowadzone,
 • ćwiczenia w odciążeniu,
 • ćwiczenia samowspomagane,
 • ćwiczenia ogólnokondycyjne,
 • ćwiczenia funkcjonalne.

Cele kinezyterapii w naszym Warszawskim gabinecie?

Kinezyterapię dzielimy na miejscową i ogólnoustrojową. Kinezyterapia miejscowa działa lokalnie, na wybrany obszar, segment lub strukturę ciała. Jej celem jest szybkie odzyskanie przez pacjenta sprawności na poziomie funkcjonalnym poprzez:

 • precyzyjne oddziaływanie na daną strukturę lub
 • poprzez wykształcenie kompensacji, mechanizmów zastępczych i wspomagających.

Z kolei kinezyterapia ogólnoustrojowa angażuje całościowo narząd ruchu i wpływa na poprawę ogólnej wydolności organizmu. Jej celem jest:

 • poprawa wytrzymałości,
 • zwiększenie sprawności układu oddechowego i układu sercowo-naczyniowego.

 Wskazania do zastosowania kinezyterapii:

 • bóle kręgosłupa,
 • wady postawy,
 • zwyrodnienie stawów,
 • choroby reumatoidalne,
 • stwardnienie rozsiane,
 • choroba Parkinsona,
 • rwa kulszowa,
 • uszkodzenia obwodowe układu nerwowego,
 • choroby układu oddechowego (niektóre).

Kinezyterapię stosuje się w ramach:

 • poprawy zdrowia psychofizycznego,
 • wspomagania rozwoju ruchowego dzieci,
 • leczenia i rehabilitacji urazów i kontuzji sportowych,
 • leczenia chorób o podłożu reumatycznym,
 • rehabilitacji schorzeń neurologicznych (uszkodzenia rdzenia kręgowego, mózgu),
 • rehabilitacji chorób ortopedycznych (złamania, urazy),
 • postepowania usprawniającego przy wadach postawy ciała i stóp,
 • profilaktyki osteoporozy.

Przeciwwskazania do kinezyterapii

Zanim pacjent rozpocznie ćwiczenia w ramach kinezyterapii, fizjoterapeuta musi ocenić, czy terapia będzie dla niego bezpieczna. Pod uwagę bierze się zarówno sprawność fizyczną, jak i schorzenia, na jakie cierpi pacjent. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do stosowania kinezyterapii są:

 • tętniaki,
 • ostre stany zapalne,
 • choroby zakaźne,
 • ostre zmiany skórne,
 • zakrzepy,
 • ostre zaburzenia psychiczne,
 • ostra niewydolność krążeniowa,
 • wady serca oraz ciąża, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

W jaki sposób przebiega zabieg kinezyterapii w Warszawskim gabinecie?

Pierwsza sesja w ramach kinezyterapii obejmuje wywiad medyczny z pacjentem oraz ocenę jego stanu zdrowia. W trakcie zabiegu wykonywane są ćwiczenia, których rodzaj, rytm i liczbę powtórzeń określa terapeuta. Ćwiczenia dobiera się do problemów pacjenta. Część z nich jest wykonywana we wsparciu terapeuty, część samodzielnie, pod kontrolą specjalisty. Zabiegi odbywają się na sali z odpowiednim wyposażeniem rehabilitacyjnym.

Jak przygotować się do zabiegu kinezyterapii w Warszawie?

Do zabiegu kinezyterapii pacjent nie musi przygotowywać się w sposób szczególny - wystarczy zadbać o higienę osobistą i zabrać ze sobą strój sportowy oraz buty na zmianę. Należy pamiętać o przedstawieniu terapeucie aktualnych wyników badań obrazowych: badania USG, RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego (wraz z opisami). Specjalistę trzeba poinformować również o ciąży lub ewentualnym podejrzeniu ciąży.