Rehabilitacja NFZ – jak długo ważne jest skierowanie i kto może je wystawić?

Rehabilitacja ma na celu przywrócenie sprawności fizycznej lub psychicznej, a więc powrót pacjenta do zdrowia. Może być prowadzona zarówno w ramach NFZ, jak i wizyt prywatnych. Rehabilitacja NFZ może odbyć się wyłącznie na podstawie skierowania, które pacjent otrzymuje od właściwego w danej dziedzinie lekarza. Kto może wystawić takie skierowanie i jak długo będzie ono ważne?

Kto wystawia skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne NFZ?

Pacjent ma prawo skorzystać z darmowych zabiegów rehabilitacyjnych w ramach NFZ, jeśli przedstawi we właściwym ośrodku ważne skierowanie. Może je wystawić lekarz, który posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, choć w niektórych przypadkach należy spełnić dodatkowy wymóg specjalizacyjny. Przykładowo, na rehabilitację ambulatoryjną skierowanie może wystawić jedynie lekarz:

  • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu,
  • chirurgii ortopedycznej bądź urazowo-ortopedycznej,
  • ortopedii i traumatologii,
  • rehabilitacji medycznej,
  • rehabilitacji ogólnej,
  • w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej bądź ortopedii.

Rehabilitacje NFZ są przeprowadzane w warunkach domowych, ambulatoryjnych, stacjonarnych bądź na oddziałach dziennych. Chcąc uzyskać skierowanie na rehabilitację, należy w pierwszej kolejności zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu – jeśli pacjent nie pozostaje pod opieką specjalisty. Do wszystkich wymienionych wyżej medyków trzeba bowiem posiadać skierowanie.

Jak długo ważne jest skierowanie na rehabilitację?

Skierowanie na rehabilitację ważne jest stosunkowo krótko, bo jedynie 30 dni. W tym czasie pacjent musi zgłosić się do właściwego ośrodka, oferującego tego typu zabiegi i umówić się na pierwszą wizytę. Oczywiście, czas oczekiwania na nią z reguły jest dłuższy, niż miesiąc, jednak w tym okresie pacjent musi już podjąć kroki, aby zarezerwować sobie miejsce w ośrodku – w przeciwnym razie skierowanie straci ważność. Jeśli pacjent nie zgłosi się do ośrodka w ciągu 30 dni, specjalista będzie musiał wystawić skierowanie ponownie, aby móc skorzystać z bezpłatnych zabiegów. Co istotne, w kontekście wyboru przychodni czy ośrodka oferującego zabiegi rehabilitacyjne, nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że pacjent może szukać pomocy w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Zazwyczaj osoby posiadające skierowanie na rehabilitację zgłaszają się tam, gdzie są najkrótsze kolejki. Niestety, na zabiegi w ramach NFZ trzeba poczekać minimum pół roku, a czasami okres ten ulega wydłużeniu nawet do 2 lat. Tymczasem czas trwania rehabilitacji jest różny i zależy od kilku czynników. Nałożono jednak pewne limity, w ramach których pacjenci mogą korzystać z zabiegów wykonywanych w domu bądź w ośrodku ambulatoryjnym. 

Jak często można podjąć rehabilitację w ramach NFZ?

Pacjenci, u których wykonano serię zabiegów, a którzy wciąż nie odczuwają poprawy stanu zdrowia, mogą zapisać się na rehabilitację NFZ ponownie, jeśli tylko lekarz wystawi im stosowne skierowanie. Specjalista ma prawo wystawić je nawet kilka razy w roku, w zależności od potrzeb pacjenta. Każde skierowanie będzie ważne przez 30 dni, a kolejne może zostać wystawione dopiero wtedy, gdy pacjent wykona całą serię rekomendowanych zabiegów. Co istotne, pacjenci, którzy otrzymali skierowanie na kolejną rehabilitację, nie muszą korzystać z usług tego samego ośrodka – mogą wybrać taki, w którym terminy oczekiwania są krótsze. Najczęściej jednak pacjenci wybierają ten sam ośrodek, aby kontynuować proces leczenia.