Lejkowata klatka piersiowa: Objawy, przyczyny, metody leczenia i rola fizjoterapii

Lejkowata klatka piersiowa, nazywana również klatką szewską, to wada wrodzona charakteryzująca się wklęsłym kształtem mostka i spłaszczeniem klatki piersiowej. Występuje trzy razy częściej u chłopców niż u dziewczynek, a jej objawy mogą być widoczne zarówno od urodzenia, jak i pojawiać się dopiero w okresie dojrzewania.

Objawy lejkowatej klatki piersiowej:

Objawy lejkowatej klatki piersiowej będą się różniły w zależności od stopnia zaawansowania wady. U niektórych deformacja może być widoczna gołym okiem, natomiast do dokładnego określenia zaawansowania może być potrzebne zdjęcie RTG.

Głównymi objawami zauważalnymi u osób z klatką szewską są:

 • łukowate wygięcie mostka w tył
 • wygięcie przylegających do mostka żeber w stronę kręgosłupa
 • utworzenie się charakterystycznych garbów z powodu deformacji mostka
 • wypukły brzuch
 • skrzywienia kręgosłupa
 • odstające łopatki
 • przykurcze mięśni klatki piersiowej
 • osłabienie mięśni brzucha i grzbietu

Potencjalne powikłania:

W poważnych wadach zniekształcenie układu kostnego może prowadzić do różnych konsekwencji zdrowotnych. Deformacja mostka i żeber może wpływać na zmniejszenie pojemność klatki piersiowej, uciskając na płuca i serce. Może wpływać na pojemność życiową płuc co prowadzi co zmniejszonej wydolności organizmu oraz powodować trudności w oddychaniu i problemy kardiologiczne.

Przyczyny:

Przyczyny powstawania lejkowatej klatki piersiowej nie są do końca poznane. Za główne czynniki warunkujące powstawanie deformacji uważa się:

 • krzywicę
 • wrodzone zaburzenia rozwoju przepony
 • uwarunkowanie genetyczne
 • zaburzony rozrost chrząstek żebrowych
 • wrodzone nieprawidłowości mięśni klatki piersiowej
 • zespoły genetyczne np. zespół Marfana

Metody Leczenia:

Leczenie lejkowatej klatki piersiowej można podzielić na zachowawcze oraz operacyjne. Leczenie zachowawcze obejmuje fizjoterapię, która jest najbardziej skuteczna przed zakończeniem wzrostu kostnego, dlatego powinno się ją wdrożyć do planu leczenia od razu po rozpoznaniu wady. Leczenie operacyjne jest wdrażane najczęściej, gdy wada powoduje poważne powikłania zdrowotne. Zabieg polega na uniesieniu i stabilizacji mostka, dzięki czemu można osiągnąć całkowitą korektę deformacji.

Rola Fizjoterapii:

Każda osoba ze zdiagnozowaną deformacją klatki piersiowej powinna udać się na wizytę do fizjoterapeuty, aby specjalista po rzetelnym badaniu mógł zaplanować ewentualny plan terapii oraz monitorować progres wady. Terapia osób z lejkowatą klatką piersiową będzie opierała się na ćwiczeniach korekcyjnych w tym między innymi: zwiększających ruchomość klatki piersiowej, poprawiających siłę mięśniową i wydolność, rozciągających mięśnie przykurczone oraz ćwiczeniach oddechowych. Pomocniczymi elementami terapii są: terapia manualna, masaż oraz taping medyczny.

Podsumowanie:

Lejkowata klatka piersiowa stanowi wrodzoną deformację mostka i żeber, której objawy mogą różnić się w zależności od stopnia zaawansowania. Skuteczna terapia odgrywa istotną rolę w poprawie jakości życia, ruchomości klatki piersiowej oraz ogólnym funkcjonowaniu.